*** ข่าวสาร ***
  • เว็บ http://kidbright.in.th สำหรับบอร์ด KidBright ที่ใช้ชิพ ESP8266 จะหยุดให้บริการตั้งแต่ 1 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป
  • สามารถนำบอร์ดรุ่นเก่าแลกเป็นบอร์ดรุ่นใหม่ได้ ตามรายละเอียดที่ https://www.kid-bright.org/news/article/271
  • และย้ายไปให้บริการเว็บผ่านช่องทาง https://www.kid-bright.org สำหรับการสนับสนุนบอร์ดรุ่นใหม่ที่ใช้ชิพ ESP32